Raporty okresowe 2016

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2017-04-28 RS/2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2016 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2017-04-28 R/2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2016 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2016-08-30 Psr/2016 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2016 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2016-11-14 QSr3/2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30 pdf
2016-05-16 QSr1/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice