Raporty okresowe 2017

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2018-04-26 RS/2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2017 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2018-04-26 R/2017 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2017 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2017-10-02 Psr/2017 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2017 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Tytuł Plik
2017-11-29 QSr3/2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30 pdf
2017-05-30 QSr1/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice