Raporty bieżące 2009

Data
Numer
Tytuł
 
2009-12-23 99/2009 Informacja o transakcjach podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2009-12-17 98/2009 Zawiadomienie Sławomira Pietrzaka, Prezesa Zarządu HW Pietrzak Holding sp. z o.o. o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta pdf
2009-12-17 97/2009 Zawiadomienie NYSTAL S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2009-11-18 96/2009 Zawarcie przez „FERRUM” S.A. umowy objęcia akcji w spółce zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. pdf
2009-11-17 95/2009 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2009-11-17 94/2009 Jednolity tekst Statutu Ferrum S.A. pdf
2009-11-16 93/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2009-11-16 92/2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009 r. pdf
2009-11-16 91/2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2009-10-28 90/2009 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2009-10-23 89/2009 Zawiadomienie IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o nabyciu akcji Emitenta przez TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pdf
2009-10-21 88/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2009 r. pdf
2009-10-21 87/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 16.11.2009 r. pdf
2009-10-16 86/2009 Rejestracja przez sąd zmiany oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Ferrum S.A. pdf
2009-09-24 85/2009 Zawiadomienie NYSTAL S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2009-09-24 84/2009 Zawiadomienie HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. o nabyciu znacznego pakietu pdf
2009-09-24 83/2009 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2009-09-10 82/2009 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 10 września 2009 r. pdf
2009-09-10 81/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2009-09-08 80/2009 Załącznik do projektu uchwały NWZ zwołanego na dzień 10 września 2009 r. pdf
2009-08-26 79/2009 Podpisanie umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności Ferrum S.A. wynikających z umowy na dostawę rur stalowych z firmą BOWIM S.A. pdf
2009-08-25 78/2009 Przekroczenie łącznej wartości umów realizowanych dla polskiego dystrybutora wyrobów Hutniczych progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2009-08-21 77/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku, zgłoszone przez akcjonariusza w związku z rozszerzeniem porządku obrad NWZ pdf
2009-08-21 76/2009 Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009 r., poprzez rozszerzenie porządku obrad pdf
2009-08-19 75/2009 Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych jako zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Ślaski S.A. pdf
2009-08-14 74/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 10.09.2009 r. pdf
2009-08-14 73/2009 Uzupełnienie ogłoszenia w sprawie Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009 r. pdf
2009-08-03 72/2009 Zawiadomienie NYSTAL S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2009-07-31 71/2009 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2009-07-29 70/2009 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach stanowiących zabezpieczenie wynikające z umowy zabezpieczającej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2009-07-28 69/2009 Informacja o dokonaniu wpisu w KRS zmiany Statutu Ferrum S.A. pdf
2009-07-23 68/2009 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Emitenta pdf
2009-07-14 67/2009 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2009-07-13 66/2009 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2009-07-07 65/2009 Zawarcie porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. w sprawie zmiany sposobu rozliczenia transakcji rynku finansowego pdf
2009-07-06 64/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 10.09.2009 r. pdf
2009-06-30 63/2009 Podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-06-23 62/2009 Spłata dwóch ostatnich rat ukladowych pdf
2009-06-19 61/2009 Zakończenie programu skupu akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-06-18 60/2009 Podwyższenie kwoty zastawu rejestrowego na akcjach oraz zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-06-18 59/2009 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2009-06-17 58/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-06-12 57/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-06-05 56/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-06-04 55/2009 Ustanowienie hipoteki kaucyjnej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-06-04 54/2009 Wpis hipoteki kaucyjnej stanowiącej zabezpieczenie wynikające z umowy zabezpieczającej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2009-05-29 53/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-05-27 52/2009 Ustanowienie hipotek kaucyjnych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-05-22 51/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-05-18 50/2009 Przekroczenie wartości zamówień realizowanych dla odbiorcy niemieckiego progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2009-05-15 49/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-05-12 48/2009 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 pdf
2009-05-12 47/2009 Wybór Zarządu ”Ferrum” S.A. na VI kadencję pdf
2009-05-12 46/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2009-05-12 45/2009 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 12 maja 2009 r. pdf
2009-05-08 44/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-05-05 43/2009 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2009-04-30 42/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-04-30 41/2009 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-04-30 40/2009 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-04-28 39/2009 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2009-04-28 38/2009 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 28 kwietnia 2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach pdf
2009-04-28 37/2009 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. pdf
2009-04-23 36/2009 Wpis hipoteki kaucyjnej stanowiącej zabezpieczenie wynikające z umowy zabezpieczającej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2009-04-23 35/2009 Ustanowienie hipotek kaucyjnych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-04-23 34/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-04-17 33/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A.w celu ich umorzenia pdf
2009-04-14 32/2009 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2009 roku pdf
2009-04-09 31/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-04-08 30/2009 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku pdf
2009-04-07 29/2009 Zawarcie umowy zabezpieczającej z ING Bankiem Ślaskim S.A. pdf
2009-04-03 28/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-04-02 27/2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku pdf
2009-04-02 26/2009 Zawarcie Umowy kredytowej z ING Bankiem Ślaskim S.A. pdf
2009-03-31 25/2009 Wykreślenie hipoteki stanowiacej zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-03-30 24/2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2009-03-30 23/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 28.04.2009 r. pdf
2009-03-27 22/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-03-27 21/2009 Spłata siedemnastej raty układu pdf
2009-03-20 20/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-03-13 19/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-03-06 18/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-02-27 17/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-02-20 16/2009 Skup akcji własnych w celu ich umorzenia pdf
2009-02-17 15/2009 Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych jako zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2009-02-13 14/2009 Skup akcji własnych w celu ich umorzenia pdf
2009-02-06 13/2009 Umowa ramowa na dostawy rur dla ISOPLUS FERNWAERMETECHNIK Ges.m.g.H. pdf
2009-02-06 12/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-02-03 11/2009 Umowa ramowa na dostawy dla firmy MUOVITECH AB pdf
2009-01-30 10/2009 Informacja dotycząca zabezpieczających instrumentów finansowych oraz aktywów wyceny nieruchomości inwestycyjnej. pdf
2009-01-30 9/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-01-29 8/2009 Terminy publikowania raportów okresowych w 2009 roku pdf
2009-01-23 7/2009 Skup akcji własnych Ferrum w celu ich umorzenia pdf
2009-01-19 6/2009 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji pufnych pdf
2009-01-16 5/2009 Skup akcji własnych Ferrum w celu ich umorzenia pdf
2009-01-14 4/2009 Umowa ramowa na dostawy rur dla koncernu LOGSTOR A/S pdf
2009-01-13 3/2009 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji pufnych pdf
2009-01-09 2/2009 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2009-01-06 1/2009 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kwoty hipoteki kaucyjnej umownej pdf

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice