Raporty bieżące 2013

Data
Numer
Tytuł
 
2013-12-31 66/2013 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.
2013-12-24 65/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-12-23 64/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-12-16 63/2013 Powzięcie informacji o otwarciu i warunkach ofert złożonych w związku z dostawą izolowanych rur stalowych na zamówienie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2013-12-11 62/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-12-04 61/2013 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2014 r.
2013-12-04 60/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 13 lutego 2014 r.
2013-11-14 59/2013 Zmiany w Zarządzie FERRUM S.A.
2013-11-12 58/2013 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-11-07 57/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-10-30 56/2013 Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
2013-10-28 55/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
2013-10-07 54/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-10-02 53/2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
2013-09-10 52/2013 Ustanowienie zabezpieczeń do umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A.
2013-09-09 51/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-08-26 50/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-08-23 49/2013 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.
2013-08-06 48/2013 Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. uznające spełnienie przez “FERRUM” S.A. warunku przewidzianego w aneksie do umowy kredytowej
2013-07-25 47/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A.
2013-07-22 46/2013 Zmiana wpisu w hipotece stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2013-07-19 45/2013 Powołanie Zarządu “FERRUM” S.A. na nową kadencję
2013-07-19 44/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2013-07-19 43/2013 Treść uchwał podjętych przez wznowione w dniu 19 lipca 2013 r. po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A.
2013-07-18 42/2013 Zawarcie umowy na dostawę izolowanych rur spawanych z MOL Plc.
2013-07-17 41/2013 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. do dnia 19 lipca 2013 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
2013-07-11 40/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-07-01 39/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-06-28 38/2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2013-06-20 37/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A.
2013-06-20 36/2013 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A.
2013-06-11 35/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a Izostal S.A.
2013-06-07 34/2013 Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.
2013-06-06 33/2013

Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZKS FERRUM, S.A. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.

2013-05-30 32/2013 Powzięcie informacji o wyborze przez MOL Plc. oferty ”FERRUM” S.A. na dostawę izolowanych rur spawanych
2013-05-29 31/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a LOGSTOR
2013-05-29 30/2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2013-05-29 29/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku
2013-05-29 28/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku
2013-05-24 27/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-05-21 26/2013 Zawarcie drugiego porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.
2013-05-10 25/2013 Zawarcie porozumienia trójstronnego w związku z zawarciem pakietu umów faktoringowych z BRE Faktoring S.A.
2013-04-30 24/2013 Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem
2013-04-30 23/2013 Zawarcie pakietu umów faktoringowych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.  a BRE Faktoring S.A.
2013-04-25 22/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A.
2013-04-19 21/2013 Treść uchwały podjętej przez wznowione w dniu 19 kwietnia 2013 roku po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A.
2013-04-19 20/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-04-18 19/2013 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A.
2013-04-16 18/2013 Otrzymanie zawiadomień na podstwie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-16 17/2013 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A. w konsekwencji ogłoszonego wezwania
2013-04-08 16/2013 Przekroczenie wartości sprzedaży “FERRUM” S.A. do LOGSTOR progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2013-04-05 15/2013 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. do dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
2013-04-05 14/2013 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ”FERRUM” S.A.
2013-03-21 13/2013 Stanowisko Zarządu “FERRUM” S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-03-20 12/2013 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2013-03-13 11/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-03-08 10/2013 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku
2013-03-08 9/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. na dzień 5 kwietnia 2013 roku
2013-03-05 8/2013

Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.

2013-03-01 7/2013 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012
2013-02-22 6/2013

Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZKS FERRUM, S.A. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.

2013-02-12 5/2013

Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.

2013-02-06 4/2013 Potwierdzenie przez Izostal S.A. przyjęcia do realizacji zamówienia na dostawę rur stalowych

2013-01-24

3/2013 Akceptacja przez Radę Nadzorczą Planu rozwoju “FERRUM” S.A.
2013-01-10 2/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-07 1/2013  Zawarcie przez “FERRUM” S.A. umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice