Raporty bieżące 2017

Data
Numer
Tytuł
 

2017-12-29

godz. 21:56

70/2017 Zatwierdzenie propozycji układowych przez sąd

2017-12-27

godz. 12:13

69/2017 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą Isoplus

2017-12-14

godz. 16:55

68/2017 Przyjęcie przez wierzycieli propozycji układowych

2017-12-08

godz. 13:37

67/2017 Informacja nt. propozycji układowych i postępowania układowego

2017-12-05

godz. 11:10

66/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

2017-11-28

godz. 19:47

65/2017 Ustanowienie hipotek w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2017-11-27 64/2017 Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

2017-11-22

godz. 17:16

63/2017 Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2017 roku

2017-11-06

godz. 15:11

62/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-27

godz. 14:58

61/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-25

godz. 15:20

60/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2017-10-23 59/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.
2017-10-20 58/2017 Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.
    Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 58/2017
    Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 58/2017
2017-10-20 57/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2017 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 57/2017

2017-10-20

godz. 9:49

56/2017 Aktualizacja informacji nt. porozumienia zawartego z CZH S.A.

2017-10-13

godz. 15:56

55/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-05

godz. 10:24

54/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-09-29

godz. 16:11

53/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-09-25

godz. 15:50

52/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2017-09-22 51/2017 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 października 2017 r. oraz planowane zmiany Statutu
    Załacznik nr 1 do raportu bieżacego nr 51/2017
    Załacznik nr 2 do raportu bieżacego nr 51/2017
2017-09-22 50/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 października 2017 r.

2017-09-19

godz. 16:04

49/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-09-14

godz. 16:59

48/2017 Informacja o zamiarze ujęcia w półrocznych sprawozdaniach finansowych jednorazowych operacji księgowych

2017-09-04

godz. 16:14

47/2017 Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGLOKOKS S.A.

2017-08-31

godz. 13:59

46/2017 Zawarcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących

2017-07-31

godz. 12:19

45/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-07-27

godz. 13:05

44/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2017-07-24

godz. 18:14

43/2017 Informacja nt. współpracy handlowej z Grupą CZH S.A.

2017-07-11

godz. 11:32

42/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-07-05 41/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

2017-07-05 40/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2017-06-30 39/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
2017-06-30 38/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 38/2017
2017-06-30 37/2017 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2017

2017-06-30

godz. 20:29

36/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących
2017-06-30 35/2017 Powołanie Zarządu FERRUM S.A. IX kadencji
    Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2017

2017-06-14

godz. 17:02

34/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących
2017-06-02 33/2017 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.
    Załączniki do raportu bieżącego nr 33/2017
     
     
     
2017-06-02 32/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

2017-06-01

godz. 17:05

31/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-06-01

godz. 14:36

30/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-05-31 29/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 

Załącznik do raportu bieżącego 29/2017

 

2017-05-29

godz. 14:44

28/2017 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2017-05-17

godz. 19:46

27/2017 Zawarcie wielostronnej Umowy Inwestycyjnej
2017-05-16 26/2017 K Korekta raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-05-10

godz. 17:25

26/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-05-09 25/2017 Zakończenie programu skupu akcji własnych FERRUM S.A. 
2017-05-05 21/2017 K Korekta raportu bieżącego w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-05-04

godz. 16:23

24/2017 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku
2017-05-04 23/2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r.

 

Załącznik do raportu bieżącego 23/2017

 

2017-05-04 22/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 31 maja 2017 r.

2017-04-28

godz. 18:34

21/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-04-20

godz. 12:15

20/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-04-13 18/2017 K Korekta raportu w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

2017-04-13

godz. 17:51

19/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-04-13 18/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2017-04-07

godz. 20:02

17/2017 Wpłynięcie od jednego z wierzycieli finansowych propozycji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

2017-04-03

godz. 18:04

16/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-04-03

godz. 17:54

15/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2017-03-31

godz. 18:27

14/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-03-28

godz. 16:53

13/2017 Informacja nt. współpracy spółki zależnej z kontrahentem
2017-03-16 12/2017 Informacja nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki
2017-03-08 9/2017 K Sprostowanie informacji nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki
2017-03-08 11/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

2017-03-07

godz. 18:15

10/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
2017-03-07 9/2017 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

2017-03-03

godz. 13:53

8/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-03-01

godz. 18:23

7/2017 Aktualizacja informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-02-03

godz. 16:56

6/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-01-31

godz. 12:29

5/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-01-24

godz. 14:37

4/2017 Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą CZH S.A.

2017-01-19

godz. 14:42

3/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-01-10 2/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-03

godz. 11:09

1/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice