Raporty okresowe 2007

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2008-05-28 RS/2007 Raport roczny RS 2007 pdf
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego uzupełniający opinię pdf
List Prezesa oraz Oświadczenia Zarządu "FERRUM" Spółki Akcyjnej o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2007 pdf
Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2007 pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2007 rok pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2008-05-28 R/2007 Raport roczny R 2007 pdf
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię pdf
List Prezesa oraz Oświadczenia Zarządu "FERRUM" Spółki Akcyjnej o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za rok 2007 pdf
Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2007 pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 rok pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
2007-10-01 PSr/2007 od 2007-01-01 do 2007-06-30 pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2008-02-29 QSr4/2007 od 2007-10-01 do 2001-12-31 pdf
2007-11-14 QSr3/2007 od 2007-07-01 do 2007-09-30 pdf
2007-08-14 QSr2/2007 od 2007-04-01 do 2007-06-30 pdf
2007-05-15 QSr1/2007 od 2007-01-01 do 2007-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice