Raporty okresowe 2009

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2010-03-22 RS/2009 List Prezesa oraz oświadczenia Zarządu dotyczące Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezaleznego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf

 

Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2010-03-22 R/2009 List Prezesa oraz oświadczenia Zarządu "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezaleznego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf

 

Skonsolidowany raport póroczny
Data Numer Tytuł Plik
2009-08-31 PSr/2009 Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. i "FERRUM" S.A. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2009 roku pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem uzupełniającym z przeglądu śrudrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2009-05-15 QSr1/2009 od 2009-01-01 do 2009-03-31 pdf
2009-11-13 QSr3/2009 od 2009-07-01 do 2009-09-30 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice