Raporty okresowe 2012

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2013-03-04 RS/2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. oraz List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2013-03-04 R/2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. oraz List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2012-08-31 PSr/2012 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. oraz Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesiecy zakończony 30 czerwca 2012 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2012 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2012-11-14 QSr3/2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30 pdf
2012-05-15 QSr1/2012 od 2012-01-01 do 2012-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice