Raporty okresowe 2014

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2015-03-23 RS/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2015-03-23 R/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. pdf
List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf
niezależnego pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2014-09-01 PSr/2014 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2014 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2014-11-14 QSr3/2014 od 2014-07-01 do 2014-09-30 pdf
2014-05-15 QSr1/2014 od 2014-01-01 do 2014-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice