Raporty okresowe 2018

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2019-04-26 RS/2018 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2018 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2019-04-26 R/2018 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2018\ pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2018-10-01 Psr/2018 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2018 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2018-11-29 QSr3/2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30 pdf
2018-05-30 QSr1/2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice