Raporty okresowe 2020

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. pdf
2020-09-30 Psr/2020 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2020 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2020-11-30 QSr3/2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30 pdf
2020-06-01 QSr1/2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31 pdf

 

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice