Raporty okresowe 2010

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2011-03-17 RS/2010 List Prezesa oraz oświadczenia Zarządu dotyczące Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf

 

Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2011-03-17 R/2010 List Prezesa oraz oświadczenia Zarządu "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezaleznego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf

 

Skonsolidowany raport póroczny
Data Numer Tytuł Plik
2010-08-31 PSr/2010 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. pdf
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2010 r. pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. pdf
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2010 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2010 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2010-05-17 QSr1/2010 od 2010-01-01 do 2010-03-31 pdf
2010-11-15 QSr3/2010 od 2010-01-01 do 2010-09-30 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice