Raporty okresowe 2011

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2012-03-20 RS/2011 List Prezesa "FERRUM" S.A. dotyczący Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2012-03-20 R/2011 List Prezesa "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2011-08-31 PSr/2011 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. pdf
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 r. pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. pdf
Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2011 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2011-11-14 QSr3/2011 od 2011-07-01 do 2011-09-30 pdf
2011-05-05 QSr1/2011 od 2011-01-01 do 2011-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice