Raporty okresowe 2008

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2009-03-31 RS/2008 Raport roczny RS 2008 pdf
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego uzupełniający opinię pdf
List Prezesa oraz Oświadczenia Zarządu "FERRUM" Spółki Akcyjnej o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejFerrum S.A. za rok 2008 pdf
Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2008 rok pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2009-03-31 R/2008 Raport roczny R 2008 pdf
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię pdf
List Prezesa oraz Oświadczenia Zarządu "FERRUM" Spółki Akcyjnej o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za rok 2008 pdf
Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
2008-09-29 PSr/2008 od 2008-01-01 do 2008-06-30 pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2009-02-27 QSr4/2008 od 2008-10-01 do 2008-12-31 pdf
2008-11-14 QSr3/2008 od 2008-07-01 do 2008-09-30 pdf
2008-08-14 QSr2/2008 od 2008-04-01 do 2008-06-30 pdf
2008-05-15 QSr1/2008 od 2008-01-01 do 2008-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice